10 Aralık 2014 Çarşamba

Biofeedback Tedavisi

Gece idrar kaçırma ve biofeedback tedavisi 
Gece idrar kaçırmanın başlıca tedavi yöntemleri  davranış ve destekleyici tedavi, alarm ile şartlandırma, ilaç tedavileri, hipnoz ve akupunktur olarak sayılabilir. Daha önceki yazımızda davranış ve destekleyici tedavilerden bahsettik ve bu tedavilere son olarak biofeedback tedavisini ekledik. Biofeedback tedavisi disfonksiyonel işeme bozuklukları ve üriner inkontinans tedavisinde kullanılmakla birlikte, gece idrar kaçırma tedavisinde rutin tedavi seçenekleri içinde yer almamaktadır. Ancak gerek tedavinin kolaylığı ve girişimsel işlemler içermemesi, gerekse de klinik uygulamalarımızda elde ettiğimiz olumlu sonuçlar nedeniyle, biz artık son zamanlarda destekleyici tedaviler içine biofeedback tedavisini de eklemiş bulunuyoruz. 

Nedir?
Biofeedback, görsel, duysal ve taktil uyaranlar ile çocuğa doğru işemenin yeniden öğretilmesidir. Amaç, işeme kontrolünde önemli yer tutan pelvik taban kaslarının doğru ve etkin kullanılmasını sağlamaktır.

Nasıl yapılır?
Özel bir odada bilgisayar bağlantılı bir animasyon sayesinde yapılır. Çocuk odaya alınır ve bilgisayar ekranında bulunan animasyonu yönetmesi için iki adet elektrot, makatın hemen ön tarafına, başka bir tanesi de bacak üstüne yerleştirilir. Elektrotların bilgisayar bağlantısı kurulur ve daha sonra gerekli ayarlama ve ölçümlerin ardından animasyon başlatılır. Animasyonda kullanılan görsele (kuş, tırtıl ve benzeri) göre, çocuğun bu cismi önüne çıkan engellerden kaçırması istenir. Bunu yapabilmesi için çocuğun pelvik taban kaslarını kontrollü bir şekilde kullanması gerekecektir. Tedavi genellikle haftada bir kez ve 4 haftalık planlanır ama gerek görülmesi halinde tedavi süresi uzatılabilir. Ayrıca tüm çocuklara aynı egzersizi evde her gün en az yarım saat süreyle uygulaması önerilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder