25 Aralık 2017 Pazartesi

PENİS EĞRİLİĞİ


Penis Eğriliği


Penis eğriliği doğuştan olabileceği gibi sonradan da ortaya çıkabilir. Doğuştan olan eğrilikler ‘’konjenital penil kurvatur’’olarak adlandırılır. Doğuştan olan eğriliklere idrar kanalı ağzının yanlış yere açılması olan hipospadias veya epispadias eşlik edebilir. Sonradan ortaya çıkan ve adına "peyronie hastalığı" denilen penis eğrilikleri ise genellikle 40-60  yaş arasında görülür. 

Konjenital penil kurvatür ergenlik döneminde cerrahi olarak düzeltilir. 
 
Peyronie hastalığı akut ve kronik dönem olmak üzere iki döneme ayrılır. Akut dönem hastalığın genellikle ilk 6 aylık dönemini kapsar ve çoğu zaman ağrı ile birliktedir. Dokuda kalsiyumun biriktiği ve ağrının olmadığı ancak eğriliğin olduğu ve son şeklini aldığı dönem ise kronik dönemdir. 

Tedavisi cerrahi ve cerrahim dışı (konservatif) tedavi olarak ikiye ayrılır. Konservatif tedaviler  genel durumu cerrahiye uygun olmayan veya cerrahiyi kabul etmeyen hastalarda uygulanmalıdır. Penil traksiyon ve vakum aletleri deformitenin giderilmesi ve penis uzatılması için kullanılmalıdır. Diğer tedaviler kaynaklar tarafından önerilmez. 

Cerrahi tedavi, hastalığın en az 3 aylık stabil dönemi sonrasından eğer cinsel ilişki deformiteden etkileniyorsa yapılmalıdır. Tedaviden önce penis boyu, erektil fonksiyon, eğriliğin derecesi ve hastanın beklentileri değerlendirilmelidir.Hastada aynı zamanda ilaç tedavisine yanıtsız erektil disfonsiyon (sertleşme sorunu) varsa penil protez implantasyonu yapılmalıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder