4 Şubat 2017 Cumartesi

CV

Unvanı, Adı Soyadı: Op. Dr. Ali Erhan EREN

Doğum Tarihi/ Doğum yeri: 10.04.1984 / Gazipaşa / ANTALYA

E-mail: erenalierhan@yahoo.com

Bölümü: Üroloji

Medeni Durum: Evli

Yabancı Dil:
İngilizce (Orta seviye)

Eğitimi:
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 2002/2009 İZMİR
Uzmanlık Eğitimi:
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Tıp ABD. 2010/2015
Çalıştığı Kurumlar:
Sağlık Bakanlığı Mahmut Karaca Sağlık Ocağı Ümraniye/İSTANBUL 2009/2010
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji  ABD Araştırma Görevlisi  (Eylül 2009 TUS sınavı ile) 2010/2015
Universitatsklinikum Münster, Klinik und Poliklinik Urologie 2011-2012 (değişim programı)
Mardin Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği 2015/2016
Kızıltepe Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği 2016/2017
• Özel Egepol Hastanesi/İzmir Şubat 2017-Temmuz 2017
• Özel Bigacan Hastanesi/Çanakkale Ağustos 2017/halen çalışmaktayım


Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanları: 
Tez Çalışması

“Erektil Disfonksiyonlu Hastalarda Plazma Pentraxin-3  Seviyesinin Diagnostik Değeri”, Tıpta Uzmanlık Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi  Üroloji  Anabilim Dalı, Çanakkale, 2015
 
     Sertifikalar

Toplum Yönelimli Sağlık Hizmetleri Yönetimi 2008/İZMİR
Ürodinami Eğitimi 2012/ADANA
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası 2014/ÇANAKKALE


Araştırmalar ve Yayınlar:

YURTİÇİ YAYINLAR

1- Eren, A , Baştürk, G , Akçalı, A , Oktun, M , Oktun, M . (2015). Achromobacter Xylosoxidans’a Bağlı Akut Prostatit: Bir Olgu Sunumu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 28 (2), 81-83. DOI: 10.18614/deutfd.50213
2- Eren AE , Alan C , Ersay AR , Adam G , Demirci E , Baştürk G . (2015). Renal Kistik Ekinokokkoz: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 29 (1), 51-55.
3- Alan C , Eren AE . (2014). Peyronie Hastalığı ve Medikal Tedavi. ÜCD Güncelleme Serileri , 3 (3) , 12-16.
4- Topaloğlu¹, N., Alan, C., Ersay, A. R., Eren, A. E., Baştürk, G., & Alan, H. (2015). Biofeedback in the Treatment of Nocturnal Enuresis: May Be an Alternative Method of Treatment? Enürezis Nokturna Tedavisinde Biofeedback Alternatif Bir Tedavi Yöntemi Olabilir Mi?. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 6 (5), 604-607. DOI: 10.4328/JCAM.2334
5- Alan, C., & Eren, A. E. (2011). Prostat Biyopsisi: Endikasyon ve Kontrendikasyonlar. Turk Urol Sem, 2, 210-4. doi:10.5152/tus.2011.41

YURTDIŞI YAYINLAR

1- Kocoglu, H., Alan, C., Soydan, H., Ateş, F., Adayener, C., Eren, A. E., ... & Dayanc, M. (2011). Association between the androgen levels and erectile function, cognitive functions and hypogonadism symptoms in aging males. The Aging Male, 14(4), 207-212.
2- Alan, C., Kırılmaz, B., Koçoğlu, H., Ersay, A. R., Ertung, Y., & Eren, A. E. (2011). Comparison of effects of alpha receptor blockers on endothelial functions and coagulation parameters in patients with benign prostatic hyperplasia. Urology, 77(6), 1439-1443.

3- Alan, C., Eren, A. E., Basturk, G., Ersay, A. R., Demirci, E., & Omur, D. (2015). A Comparison between Laparoscopic Nephrectomy and Open Nephrectomy in Terms of Analgesic Requirements. Archives of Medicine.

4- Alan, C., Eren, A. E., Ersay, A. R., Kocoglu, H., Basturk, G., & Demirci, E. (2015). Efficacy of Duloxetine in the Early Management of Urinary Continence after Radical Prostatectomy. Current Urology, 8(1), 43–48. http://doi.org/10.1159/000365688

5- Alan, C., Koçoğlu, H., Kosar, S., Karatag, O., Ersay, A. R., & Erhan, A. (2011). El artefacto de centelleo en la caracterización de los cálculos urinarios. Actas Urológicas Españolas, 35(7), 396-402.

6- Eren AE, Alan C, Demirci E ,Kılınç N.(2015) Primary Urothelial Carcinoma of the Prostate:A Case Report.J Urol Res 2(2):1023

BİLDİRİLER

YURTİÇİ BİLDİRİLER

1-Yetişkin hipospadias cerrahisinde yeni bir diversiyon yöntemi: Kaplanmış Foley sonda. Hasan Koçoğlu, Cabir Alan, Hasan Soydan, Ali Erhan Eren, Ahmet Reşit Ersay.  Ulusal Androloji Kongresi Haziran 2011, Mersin
2- Prostatın Primer Üroteliyal Karsinomu. Nihal Kılınç, Ali Erhan Eren, Cabir Alan. Ulusal Patoloji Kongresi Kasım 2014, Trabzon
3- Prostatın Duktal Adenokarsinomu. Nihal Kılınç, Ali Erhan Eren, Cabir Alan. Ulusal Patoloji Kongresi Kasım 2014, Trabzon
4-   Tek taraflı Kavernöz sininr kesisinin kavernozal dokuda neden olduğu   biyokmiyasal değişiklikler ve Alfa Lipoik Asitin bu değişiklikler üzerine etkisi. Cabir   Alan,Hasan Koçoğlu, Ahmet Reşit Ersay, Ali Erhan Eren, Yunus Ertung. 21. Ulusal      Üroloji Kongresi,      Kasım 2010, İstanbul
5- BPH tedavisinde alfa reseptör blokerlerinin koagülasyon parametereleri, endotel fonksiyonları ve arteriyel kan basıcı üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması.Cabir  Alan, Hasan Koçoğlu, Bahadır Kırılmaz, Ahmet Reşit Ersay, Ali Erhan Eren, Yunus Ertung. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, Kasım 2010, İstanbul
6- Prostat kanserinde kodon 12 ve 13  kras onkogeninin tek ve kombine mutasyon prevalansı. Cabir Alan, Öztürk Özdemir, Ahmet Reşit  Ersay,Hasan Koçoğlu, İbrahim Ethem Karaşen, Ali Erhan Eren. Üroonkolji Kongresi, Ekim 2011, Antalya
7- Laparaskopik ürolojik onkolojide ilk iki yıllık deneyimlerimiz. Cabir Alan, Ahmet Reşit Ersay, Hasan Koçoğlu, Hasan Anıl Kurt, Ali Erhan Eren, Gökhan Baştürk. Üroonkolji Kongresi, Ekim 2011, AntalyaYURTDIŞI BİLDİRİLER

1- X-ray Free Percutaneous Nephrolithotomy in the Flank Position. Alan C, Kocoglu H, Ersay AR, Eren AE, Ertung Y, Baştürk G. EAU 12th Central European Meeting, October 2012, Germany
2- A Different Approach to the Percutaneous Nephrostomy by Urologists. Alan C, Kocoglu H, Ersay AR, Eren AE, Ertung Y, Baştürk G. EAU 12th Central European Meeting, October 2012, Germany
3- The Effects of Alpha Receptor Blocker Agents Used to Treatment Bening Prostatic Hypetrophy on the Endothel Function and Metabolic Parametres. Alan C, Kocoglu H, Ersay AR, Eren AE, Ertung Y, Baştürk G. EAU 12th Central European Meeting, October 2012, Germany
4- Comparison Of Efects Of Alpha Receptor Blockers On Coagulation Parameters,  Endothelial Functions And Arterial Blood Pressure In Patients With Benign Prostatic    Hyperplasia. . Alan C, Kocoglu H, Ersay AR, Eren AE, Ertung Y, Baştürk G. EAU 12th Central European Meeting, October 2012, Germany
5-  Efficacy of early duloxetine therapy in urinary incontinence occurred after radical prostatectomy. Eren AE, Alan C, Baştürk G. BJUI 14th Australasian Prostate Cancer Conference, August 2013, Australia

6- Biochemical Changes in Cavernosal Tissue Caused by Single Sided Cavernosal Nerve Resection and the Effects of Alpha Lipoic Acid on These Changes. Kocoglu H, Alan C, Ersay AR, Eren AE, Ertung Y, Kurt HA
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder